Н О В И Н И

    На 15 Ноември 2004г. в Държавният тактилен Музей Омеро бе проведена първата среща на партньорите от проекта “Достъпът до изкуство – Право, а не привилегия”, реализиран в рамките на Европейската програма Joint Actions под ръководството на Главна Дирекция Образование и Култура.

В Държавният тактилен Музей Омеро бе проведена първата среща на партньорите от проекта “Достъпът до изкуство – Право, а не привилегия”, реализиран в рамките на Европейската програма Joint Actions под ръководството на Главна Дирекция Образование и Култура
Проектът е предназначен за улесняване на достъпа до света на изкуството за слепи и зрително затруднени младежи чрез: · Подпомагане цялостната интеграция на лица с увреждания (младежи и възрастни) в обществото и насърчаване достъпа до образование и професионално обучение в тази сфера; · Усъвършенстване способностите и компетенциите на тези хора, особено на младежите, посредством методики за професионално обучение на всички нива; · Разработване на концепция в света на изкуството за слепи и зрително затруднени лица; · Допринасяне за възприемане по нов начин у посетителите на музеи и галерии на съвременното изкуство и жителите на споменатите области, базирано на възприемането на слепите и зрително затруднените лица
Президентът на Музея Омеро г-н Роберто Фарони и г-н Алдо Грасини, президент на Съюза на слепите на регионално ниво, приветстваха партньорите преди дискутирането на работния план
Тази среща в Музей Омеро бе подходящото събитие за представяне на европейско ниво на важният опит, свързан с дейността на проекта и за стартирането на ползотворно сътрудничество.

       

обратно към новините