Н О В И Н И

  На 12 - 14 Ноември 2004 г. се проведе работна среща с родителите по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини", одобрен от Leonardo da Vinci. Срещата протече по предварително уговорената програма. Родителите представиха разработени мотивационни писма “Защо искам тази работа?”  до потенциален работодател. Бяха разгледани и казусите, поставени за разрешаване на предната среща. При изключителен голям интерес бяха представени от Стоян Зайков презентации на Основни документи при кандидатстване за работа. Участниците бяха запознати с добри мотивационни писма и с някои модели, които показват какво не бива да се пише в мотивационно писмо, автобиография и други подкрепящи документи. Интересни дебати се осъществиха и около задачата-казус “Как да се представим пред работодател”.

          

обратно към новините