Н О В И Н И

   Партньорите и моделите на избраните произведения на изкуството


    От 23 до 26 март 2006 г. се състоя третата международна партньорска среща по проекта “Достъпът до изкуство: Право, а не привилегия” в Пловдив, където се намира седалището на проектния лидер.
Срещата се състоя в приятелска и непринудена атмосфера на пълноценно участие и внимание от страна на партньорите, които приветстваха новия представител на Фондация Фюндесит - г-ца Тереза Мюноз. Темите, дискутирани по време на срещата бяха: - съставянето на тактилните диаграми – комуникациите в проекта – материалите, които трябва да се подготвят – обучителните курсове, които трябва да бъдат реализирани в България, Словакия и Испания. Междувременно има много неща за вършене. Успешна работа!!!

обратно към новините