Н О В И Н И

На 05-06.12.2003г. в Пловдив се проведе среща на партньорите по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини", одобрен от Leonardo da Vinci. Домакин бе Фондация "Рехабилитация на слепи" като водеща организация в проекта.

В срещата взеха участие:

      
        Представители на Bfi Steiermark - Австрия - партньори по проекта:
      
           Tanja Billek
             и
           Walerich Berger
       
            www.bfi-stmk.at

 


 
Представители на Camera Work S.n.c. - Италия - партньори по проекта:
 
    Pietro Celotti
     и
    Ferdinando Blefari

    www.camerawork.it

 


 

        Представители на CEVAP - Словакия - партньори по проекта:
     
            Juraj Dubrava
             и
            Eva Podolska
   
 
 

 
Преставители на NA "Leonardo da Vinci" - България
 
    Наталия Каландарова
     и
    Венцислав Киров

 

 

обратно към новините