лого ФРС

BG flag    ENGL flag

бутон Начало
бутон Новини
бутон История
бутон Дейности
бутон Проекти
бутон Връзки
бутон Контакти

XPress Your Vision

глава ФРС

И С Т О Р И Я

Фондация "Рехабилитация на слепи" /ФРС/ е учередена на 13.02.1993 г. в град Пловдив. Нейни учередители са приятели и близки на слепи, изтъкнати експерти по рехабилитация на зрителнозатруднените, бизнесмени и журналисти. С появата на Фондацията се възтанови традицията за ангажиране на широка общественост с проблемите на слепите. От същата година Фондацията е член на Съюза на българските фондации и сдружения. От 1995 г. е асоцииран член на Съюза на слепите в България.

Целта на Фондацията е да подпомага рехабилитацията на слепи и слабовиждащи лица в България за постигане от тяхна страна на пълноценна ресоциализация.

Фондацията има за предмет на дейност:

Финансовата подкрепа на новоразкрити Центрове за основна и професионална рехабелитация и други структурни звена за рехабилитация на слепи и слабовиждащи.

  • Подпомагане снабдяването на слепите и слабовиждащите у нас със специални технически средства за бита, обучението и професионална дейност.
  • Стимулиране разработването на специални рехабилитационни програми, литература, учебни помагала и научно приложни изследвания.

Фондация "Рехабилитация на слепи" набира паричните средста за финансиране на дейноста си:

От 1994 г. ФРС стартира програма за финансиране на проекти в областа на рехабилитацията и социалната интеграция на зрително затруднени лица в България, представени от организации и институции на и за зрителнозатруднени лица. Досега по тази програма са финансирани 99 проекта. Сред подкрепените са структури на МТСП, МОН, ССБ.


С финансова подкрепа и организационна помощ на ФРС бяха проведени:

Фондацията подпомогна финансово провеждането на научно-практическа конференция с международна участие "Партньорство в обучението на деца с нарушено зрение" /1995 г./, и кръгла маса на тема: “Интеграцията на слепите в гражданското общество” /2000г./

При осъществяване на своята дейност Фондацията поддържа и много добро взаимодействие с местните и централни държавни институции, най-вече с МТСП, МОН, ЦТЕЛК, Общините и др.

    Дейноста на Фондация "Рехабилитация на слепи" се ползва с обществена подкрепа и труда на много доброволни сътрудници.

Copyright © 2010 Фондация рехабилитация на слепи. Всички права запазени.