На участващите в пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини" родители бяха зададени въпроси за мнението им за обучението, в което участват. Ето и тeхните отговори:

1.      Трите имена:

                               Методи Янков Маджаров

2.      Адрес:

                      гр. София, ж.к. Овча Купел 1, бл. 517, вх. 8, ет. 2, ап. 87 

3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Отлична идея, с перспектива за действителна реализация.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да !

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Огромна! – ориентацията не е едностранна.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да !!!

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Може би по-широко участие. Ангажиране и на работодатели в процеса на обучение.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да! Споделил съм го вече и съм го препоръчал!


1.      Трите имена:

                               Николай Христов Проданов

 2.      Адрес:

                      гр. София, ж.к. Свобода, бл. 14, вх. Б, ап. 25 

 3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята е много добра и лично за мен има огромно значение.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Доволен съм, тъй като има полза от него.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Мисля, че обучението трябва да продължи иначе няма ефект.

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Програмата е добра и няма смисъл от препоръки.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Бих го препоръчал, тъй като съм доволен от този проект.


1.      Трите имена:

                               Гинка Стефанова Гочева

2.      Адрес:

                      гр. Пловдив, ул. Ландос №24, бл. 3 

3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята е добра, защото помага на нашите деца.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да, доволна съм, защото помага на нашите деца.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, за да уточним професионалното му ориентиране.

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Не, не искам да се промени.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да.


1.      Трите имена:

                               Анастасия Атанасова Язикова

2.      Адрес:

                      с. Елешница, окр. Благоевград 

3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Като много добра.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Доволна съм.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Много.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да.

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Нищо.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да.


1.      Трите имена:

                               Марияна Димитрова Алексиева

2.      Адрес:

                      гр. Пловдив, ул. Средец №91, ет. 3, ап 7

3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Много добра за бъдещето на нашите деца.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Надявам се да допринеса за реализацията на този проект.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, защото има много информацията, която не ни е известна.

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Смятам, че програмата е добра и за сега няма нужда от промени.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да. Този проект ще допринесе за добрата ориентация на ЗЗ в пазарния живот.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

           Да, защото ще улесни живота не само на нашите деца, но и за благото на

1.      Трите имена:

                               Цветана Генчева Вашкова

 2.      Адрес:

                      гр. Пловдив, ул. Преспа №4, ап. 3

 3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята за създаването е добра.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да, доволна съм.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да. Научават се неща, които ще са ми от полза в бъдеще.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Трябва да бъде завършено.

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Нямам препоръки за промени.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да. Този проект ще има развитие и трябва да помогне на ЗЗ млади хора.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да.


1.      Трите имена:

                               Бойка Евгениева Георгиева

2.      Адрес:

                      гр. София, ж.к. Свобода бл. 14 вх. Б ап. 25 ет. 3

3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята е прекрасна, участието ми в проекта не само помага на детето ми, но и на мен.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Дискусиите, провеждането е на много високо ниво, но и близко за разбиране от всички.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Ползата е голяма. Ние родителите, участвайки в проекта, извличаме полза и за всички, които са около нас.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, задължително, защото моето дете не е готово, ние родителите имаме нужда от съветите Ви!

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Участие заедно с децата ни – поне еднократна възможност и те да изразят мнението си.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да, разбира се. Бъдещето на децата – навлизането им в живота, работата им – това е развитие.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да, разбира се – имам познати, които биха посетили и участвали в проекта, за избор на професия.


1.      Трите имена:

                               Шафенез Расим Рамадан

2.      Адрес:

                      с. Брани поле, Пловдивско

3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Отлично.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да.

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Нямам други препоръки.

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Препоръчвам познати и приятели да се включат.


1.      Трите имена:

                               Елза Жорова Шатева

 

2.      Адрес:

                      гр. Пловдив, ул. Дунав №12  

3.      Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Приветствам тази идея, тя е много необходима.

4.      Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да.

5.      Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да, до този момент получихме много полезни пояснения и знания как да бъдем полезни на децата си за избора на професия.

6.      Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, този проект е много ценен, защото се уверихме от необходимостта от обучение на родителите с деца със зрителни увреждания.

7.      Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

За промени не се сещам, но съм сигурна, че ще работите за още подобрения, защото сте екип отдаден на хората със зрителни затруднения .

8.      Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Трябва да продължи, защото има и други родители, които се нуждаят от такава помощ.

9.      Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да, ще го препоръчам със заслужени хвалебствия.

назад към новините